Form RF-1328

Application for credit for the one-off registration tax

The one-off registration tax must be paid upon initial registration of a motor vehicle in Norway. Enterprises which import vehicles can apply for credit for the one-off registration tax.

Log in, complete and submit:

Apply

Utfordringer med bruk av kredittavtale for engangsavgift hvor det er hovedenhet som er registrert avgiftspliktig

I Autoreg var det en mulighet for underenheter å oppgi hovedenhet som melder ved førstegangsregistrering av kjøretøy. Denne funksjonaliteten er ikke videreført i Autosys bransjeløsning – du vil som innlogget enhet automatisk være melder av kjøretøyet og dermed avgiftspliktig for engangsavgiften.

De virksomheter som tidligere har registrert kjøretøy med hovedenhet som melder, vil nå oppleve at de i ny løsning IKKE får avgift OK.

Underenheter som har benyttet kredittavtale på et annet organisasjonsnummer enn sitt eget, vil ikke få mulighet til å benytte denne kredittavtalen videre, hvis ikke kredittavtalen med Skatteetaten også dekker de aktuelle underenhetene.

Hovedenheten må ta kontakt med Skatteetaten for å søke om kreditt for sine underenheter. Det er kun behov for én søknad hvor alle underenheter opplyses i et vedlegg.

Virksomheter som nå opplever denne utfordringen, må benytte Skatteetatens betalingsløsning og betale kontant med VISA debet eller BankAxess. For å benytte Skatteetatens betalingsløsning må du ha rettigheten «Engangsavgift betaling» i Altinn.

For de virksomheter som registrerer i Autosys bransjeløsning, er det viktig å huske på å benytte seg av inngangen til Skatteetatens betalingsløsning via innlogging i Autosys bransjeløsning, ikke via våre nettsider.

From 1 January 2016, you must submit applications for credit for the one-off registration tax electronically via Altinn.

The application form replaces Norwegian Customs and Excise form RD-0011 Application for registration as a taxable enterprise for the one-off registration tax.