Form RF-1454/RF-1508

Notification of new or changed postal address in Norway and/or abroad

You can add or change a postal address if you want post from the public sector to be sent there instead of your address registered with the National Population Register. This also applies even if you live abroad. You cannot call us in order to change your postal address.

If you’re moving from your address registered with the National Population Register, you must submit a Change of address notification.

National identity number or D number

There are different forms depending on whether you have a Norwegian national identity number or a D number, so choose the one that’s relevant to you.

If you’re moving from your address registered with the National Population Register, you must submit a Change of address notification

Submitting on paper

You can also send us a paper notification of the new or changed postal address. Remember to enclose a copy of valid identification. Valid identification is an ID card showing your date of birth, name, signature and a photograph. Do not send us a copy of your bank card as it contains sensitive information.

Download, complete and submit:

Submit the form to:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

If you have a D number, you can:

 • register or change your residential address in Norway
 • register your postal address in Norway
 • register your postal address in your home country

You can also choose which of these addresses you want your mail sent to.

If you live in Norway, it’s important that you notify the Norwegian Tax Administration of the address where you want your mail to be sent.

If you’re moving from Norway

You must also report a change of postal address if you’ve left Norway and you have a new address abroad.

Many public agencies and private businesses use the address information found in the National Population Register to contact you.

For example, if you’ve paid too much tax and have left Norway, we need to know where we can contact you in order to refund your overpaid tax.

Submitting on paper

You can also send us a paper notification of the new or changed postal address. Remember to enclose a copy of valid identification. By valid identification, we mean an ID card showing your date of birth, name, signature and a photo. Do not send us a copy of your bank card as it contains sensitive information.

Download, complete and submit:

Submit the form to:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

If you’re moving from your address registered with the National Population Register, you must submit a Change of address notification

Submitting on paper

You can also send us a paper notification of the new or changed postal address. Remember to enclose a copy of valid identification. Valid identification is an ID card showing your date of birth, name, signature and a photograph. Do not send us a copy of your bank card as it contains sensitive information.

Download, complete and submit:

Submit the form to:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

If you have a D number, you can:

 • register or change your residential address in Norway
 • register your postal address in Norway
 • register your postal address in your home country

You can also choose which of these addresses you want your mail sent to.

If you live in Norway, it’s important that you notify the Norwegian Tax Administration of the address where you want your mail to be sent.

If you’re moving from Norway

You must also report a change of postal address if you’ve left Norway and you have a new address abroad.

Many public agencies and private businesses use the address information found in the National Population Register to contact you.

For example, if you’ve paid too much tax and have left Norway, we need to know where we can contact you in order to refund your overpaid tax.

Submitting on paper

You can also send us a paper notification of the new or changed postal address. Remember to enclose a copy of valid identification. By valid identification, we mean an ID card showing your date of birth, name, signature and a photo. Do not send us a copy of your bank card as it contains sensitive information.

Download, complete and submit:

Submit the form to:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Du kan melde postadresseendring for

 • ektefelle
 • samboer med felles barn
 • barn over 18 år

Dette gjelder dersom dere bor på samme adresse og du endrer din postadresse samtidig.

Du kan også melde postadresseendring for

 • barn du har foreldreansvar for
 • person(er) du er verge for

Slik gjør du det – i denne rekkefølgen:

 1. Logg inn i tjenesten med eget fødselsnummer og egen elektronisk id.
 2. Dersom du ikke bor sammen med barnet/barna eller den/de du er vergehaver for, må du legge til fødselsnummer og etternavn til personen(e).
 3. Slett eventuelt deg selv og andre medlemmer av din husstand, som ikke skal endre postadresse.
 4. Endre postadressen.

c/o står for care of (ta vare på). Det brukes hvis ditt navn ikke står på den postkassen som posten er adressert til. Du oppgir da navnet på "eieren" av postkassen, som kan være navnet på en person eller et firma.

c/o blir vanligvis brukt når mottakeren

 • ikke har fast postadresse
 • er på besøk hos noen
 • bor på et sted uten fast postombæring

c/o skrives normalt før navnet på "eieren" av postkassen, men etter navnet på mottakeren:

Ola Nordman – navnet på mottakeren
c/o Pat Post – navnet på «eieren» av postkassen
Storgata 61 – gate-/veinavn og husnummer
0364 Oslo – postnummer og poststed