Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1454/RF-1508

Endre postadresse

Du kan legge til eller endre postadresse hvis du ønsker at posten fra det offentlige skal sendes til en annen adresse enn til den folkeregistrerte adressen din. Dette gjelder også om du bor i utlandet. Du kan ikke ringe oss for å endre postadresse.

Dersom du skal flytte fra din folkeregistrerte adresse, må du levere flyttemelding isteden.

Fødsel- eller d-nummer

Det er ulike skjema avhengig om du har fødselsnummer eller d-nummer, så du må velge det som gjelder deg.

Dersom du skal flytte frå den folkeregistrerte adressa di, må du levere flyttemelding i staden for å endre postadressa di. 

Levere på papir

Du kan også sende oss melding om ny eller endra postadresse på papir. Hugs å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneheld fødselsdato, namn, signatur og bilete. Du bør ikkje sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneheld sensitiv informasjon.

Last ned, fyll ut og send til oss:

Send skjemaet til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Har du d-nummer kan du:

 • registrere eller endre opphaldsadressa di i Noreg
 • registrere postadressa di i Noreg
 • registrere postadressa di i heimlandet ditt

Du kan også velje kva for ei av adressene du ønsker å få post til.

Det er viktig at du som bur i Noreg, gir beskjed til Skatteetaten om kva for ei adresse du vil få posten din på.

Dersom du flytter frå Noreg

Du må også melde endring av postadresse dersom du har flytta frå Noreg og har fått ny adresse i utlandet.

Mange offentlege etatar og private verksemder bruker adresseopplysningane i Folkeregisteret til å kontakte deg.

Dersom du for eksempel har betalt for mykje skatt og har flytta frå Noreg, må vi kunne kontakte deg for å betale tilbake skattepengane du har til gode.

Levere på papir

Du kan også sende oss melding om ny eller endra postadresse på papir. Hugs å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneheld fødselsdato, namn, signatur og bilete. Du bør ikkje sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneheld sensitiv informasjon.

Last ned, fyll ut og send til oss:

Send skjemaet til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Du kan endre postadresse for:

 • ektefelle
 • samboer med felles barn
 • barn over 18 år som bor sammen med deg dersom du selv også skal endre postadresse
 • personer du har foreldreansvar for
 • personer du er verge for

Slik gjør du det (må gjøres i denne rekkefølgen):

 1. Logg inn i tjenesten med eget fødselsnummer og egen elektronisk id
 2. Dersom du ikke er bosatt sammen med personen som skal endre postadresse, må du legge til fødselsnummer og etternavn til personen/e
 3. Slett eventuelt deg selv og andre medlemmer av din husstand som ikke skal endre postadresse
 4. Endre postadressen