Vi oppdaterer beskrivelsen av postene i skattemeldingen nå

All veiledning om skattemeldingen for inntektsåret 2018 vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen 4. april 2019.

Find Item in the Tax Return

Here is a list of items in the tax return for persons. Each item tells whether it's relevant for you, how to enter it in the tax return and documentation requirements.

Find item in the tax return replaces the previous Guidelines for Tax Return.

footer/desktop/standard