Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Nyhet

Feil skattetrekk på enkelte utbetalinger fra NAV

  • Published:
  • Updated: 2/26/2018

Important information

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Flere som mottar utbetalinger fra NAV har i januar fått for høyt skattetrekk. De som er omfattet må selv endre skattekort til prosenttrekk for å få riktig skattetrekk fremover.

Feilen har oppstått i forbindelse med overgang til nye trekkoder i Skatteetatens systemer og kan føre til for høyt skattetrekk for noen av de som får utbetalt uføretrygd, pensjon og overgangsstønad, sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, omsorgspenger og pleiepenger fra NAV.

Koder som er oppgitt i skattekortet for 2018 gjør at NAV trekker skatt av utbetalingen basert på at dette er biinntekt og at mottaker har sin hovedinntekt fra en annen utbetaler. Det betyr at du kan ha blitt trukket for mye skatt. De fleste må endre skattekortet selv for å rette dette.

Skatteetaten beklager ulempene som et feilaktig høyt skattetrekk kan medføre. Vi samarbeider med NAV om tiltak for å redusere omfanget og finne gode løsninger.

Be om nytt skattekort med prosenttrekk

Det du må gjøre nå er å endre skattekortet slik at dette blir riktig fra neste utbetaling. Du kan bestille nytt skattekort på skatteetaten.no. Husk å huke av for prosenttrekk. Du kan også ringe Skatteetaten og be om et nytt skattekort med prosenttrekk.

NAV kan tilbakebetale når du har riktig skattekort

Hvis du har blitt trukket for mye i skatt og ønsker å få dette tilbakebetalt nå, kan du ta kontakt med NAV. Etter at nytt skattekort er utstedt og hentet av NAV, kan NAV betale tilbake differansen mellom for mye trukket skatt og riktig skattetrekk.  Du må ha mottatt ny skattetrekksmelding (informasjon om skattekortet) før NAV kan betale tilbake.  

Datoer for utbetaling

  • 19. januar Uføre, Alderspensjon og AFP, Overgangsstønad
  • 22. januar Arbeidsavklaringspenger og dagpenger  
  • 23. januar Syke-, foreldre,- svangerskaps-, omsorgs- og pleiepenger 

For de som mottar Arbeidsavklaringspenger og dagpenger har Skatteetaten laget nye skattekort og skattetrekket skal derfor være riktig for de fleste.

Sjekk din skattetrekksmelding

Feil i opplysninger i skattekortet kan forekomme. Skatteetaten oppfordrer alle til å sjekke skattetrekksmeldingen og endre skattekortet hvis det er noe som ikke stemmer.

Ta kontakt hvis du trenger hjelp

NAV kan ikke rette skattetrekket uten at den skattepliktige selv ber om et nytt skattekort fra Skatteetaten. Det er derfor viktig å endre dette selv før neste utbetaling.

Nytt skattekort kan enkelt bestilles.

Ta kontakt med Skatteetaten hvis du har spørsmål eller trenger hjelp fra våre veiledere.

NAV og Skatteetaten har nå endret dette -

(15.2.2018).

NAV vil som før motta informasjon om både tabell og prosent for de som har tabellkort. Les mer her