Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Netthandel og skatt

  • Published:

Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Har du en innbringende blogg, driver nettbutikk eller på annen måte har inntekter fra virksomhet på internett? De samme skatte- og avgiftsregler som for annen inntektsgivende aktivitet gjelder.

For å gjøre det enklere å finne informasjon som er relevant for deg som har spørsmål om virksomhet på nett, oppretter Skatteetaten i dag en egen informasjonsside på skatteetaten.no.

Handel over internett øker betydelig i omfang og tar nye former. Det er et økende behov for informasjon og avklaring om skatte- og avgiftsreglene vedrørende ulike former for netthandel. Det er blant annet viktig å være oppmerksom på når en hobby går over til å bli næringsvirksomhet eller hvordan reglene er når nettdrift og omsetning går over landegrenser.

- Vi ønsker å gi lettfattelig informasjon om skattereglene på dette området. Er man i tvil om den aktiviteten man har på nett er å regne som hobby eller næringsvirksomhet, anbefaler vi deg å ta kontakt med nærmeste skattekontor, sier senior kommunikasjonsrådgiver Eva Karin Dahle Rabben i Skattedirektoratet.