Pressemelding

Netthandel og skatt

  • Publisert:

Har du en innbringende blogg, driver nettbutikk eller på annen måte har inntekter fra virksomhet på internett? De samme skatte- og avgiftsregler som for annen inntektsgivende aktivitet gjelder.

For å gjøre det enklere å finne informasjon som er relevant for deg som har spørsmål om virksomhet på nett, oppretter Skatteetaten i dag en egen informasjonsside på skatteetaten.no.

Handel over internett øker betydelig i omfang og tar nye former. Det er et økende behov for informasjon og avklaring om skatte- og avgiftsreglene vedrørende ulike former for netthandel. Det er blant annet viktig å være oppmerksom på når en hobby går over til å bli næringsvirksomhet eller hvordan reglene er når nettdrift og omsetning går over landegrenser.

- Vi ønsker å gi lettfattelig informasjon om skattereglene på dette området. Er man i tvil om den aktiviteten man har på nett er å regne som hobby eller næringsvirksomhet, anbefaler vi deg å ta kontakt med nærmeste skattekontor, sier senior kommunikasjonsrådgiver Eva Karin Dahle Rabben i Skattedirektoratet.