Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Ny utsendelse av beholdningsoppgave over aksjer

  • Published:

Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skattedirektoratet sender ny oppgave til næringsdrivende.

Næringsdrivende har nylig fått tilsendt en beholdningsoppgave over aksjer. Det er dessverre feil i oppgavene. Feilen gjelder likningsverdien på aksjer i selskap som ikke er registrert Verdipapirsentralen. I tillegg mangler oppgavene PIN-koder. Skattedirektoratet sender ut nye beholdningsoppgaver til alle næringsdrivende i uke 13.

Feilen berører ikke lønnstakere og pensjonister. Disse får sin beholdningsoppgave i begynnelsen av april.

Nytt i år er at alle personlige aksjonærer skal returnere beholdningsoppgaven. Leveringsfristen er 31. mai 2006. Oppgavene kan leveres elektronisk via www.skatteetaten.no/beholdningsoppgave fra uke 14. De som ikke leverer elektronisk må returnere oppgaven på papir til likningskontoret.

Opplysninger om aksjeutbytte og formue/likningsverdi i beholdningsoppgaven skal overføres til selvangivelsen. Næringsdrivende har frist til å levere selvangivelsen på papir 31. mars og elektronisk 31. mai. Den nye beholdningsoppgaven blir sendt ut i uke 13. Næringsdrivende som skal levere selvangivelsen på papir og ikke har fått ny oppgave i tide, kan søke likningskontoret om utsettelse med leveringen. Utsettelse vil bli innvilget.

Realisasjonsoppgavene som er sendt ut, er ikke berørt av feilen.