Pressemelding

Ny utsendelse av beholdningsoppgave over aksjer

  • Publisert:

Skattedirektoratet sender ny oppgave til næringsdrivende.

Næringsdrivende har nylig fått tilsendt en beholdningsoppgave over aksjer. Det er dessverre feil i oppgavene. Feilen gjelder likningsverdien på aksjer i selskap som ikke er registrert Verdipapirsentralen. I tillegg mangler oppgavene PIN-koder. Skattedirektoratet sender ut nye beholdningsoppgaver til alle næringsdrivende i uke 13.

Feilen berører ikke lønnstakere og pensjonister. Disse får sin beholdningsoppgave i begynnelsen av april.

Nytt i år er at alle personlige aksjonærer skal returnere beholdningsoppgaven. Leveringsfristen er 31. mai 2006. Oppgavene kan leveres elektronisk via www.skatteetaten.no/beholdningsoppgave fra uke 14. De som ikke leverer elektronisk må returnere oppgaven på papir til likningskontoret.

Opplysninger om aksjeutbytte og formue/likningsverdi i beholdningsoppgaven skal overføres til selvangivelsen. Næringsdrivende har frist til å levere selvangivelsen på papir 31. mars og elektronisk 31. mai. Den nye beholdningsoppgaven blir sendt ut i uke 13. Næringsdrivende som skal levere selvangivelsen på papir og ikke har fått ny oppgave i tide, kan søke likningskontoret om utsettelse med leveringen. Utsettelse vil bli innvilget.

Realisasjonsoppgavene som er sendt ut, er ikke berørt av feilen.