Important information

This page is not available in English.

Nyhet

Status på utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen per august

  • Published:
Important information

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I ordningen for utsatte skatte- og avgiftskrav har Skatteetaten 4851 avtaler med aktører som skylder totalt 1,35 milliarder kroner, inkludert forsinkelsesrenter.

Nesten 1000 avtaler er ute av ordningen siden rapporteringen i mai. Omtrent 600 avtaler er fullt nedbetalt uten mislighold og litt over 400 avtaler er ute av ordningen på grunn av mislighold.

- De som ikke greier å betjene gjelda si, ramler ut av ordningen. Det kan gå litt tid fra mislighold er oppstått til man kommer i en eventuell konkursprosess, sier divisjonsdirektør Cecilie Solum i Skatteetaten.

Ingen fylker eller næringskategorier skiller seg særlig ut i mislighold av avtaler og mange aktører har valgt å betale seg ut av ordningen.

- Dette antar vi kan handle om å unngå rentekostnader som ligger i ordningen. En kombinasjon av misligholdte avtaler, renteøkning, dyrere strøm og prisvekst gjør at Skatteetaten forventer en moderat økning av konkurser ut over høsten, sier Solum.

Neste oppdatering av status i utviklingen av antall avtaler og utestående beløp i ordningen vil bli gitt i månedsskiftet september/oktober på skatteetaten.no.

Les også: Status på utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen per juni