Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Nyhet

Status på utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen per august

  • Publisert:

I ordningen for utsatte skatte- og avgiftskrav har Skatteetaten 4851 avtaler med aktører som skylder totalt 1,35 milliarder kroner, inkludert forsinkelsesrenter.

Nesten 1000 avtaler er ute av ordningen siden rapporteringen i mai. Omtrent 600 avtaler er fullt nedbetalt uten mislighold og litt over 400 avtaler er ute av ordningen på grunn av mislighold.

- De som ikke greier å betjene gjelda si, ramler ut av ordningen. Det kan gå litt tid fra mislighold er oppstått til man kommer i en eventuell konkursprosess, sier divisjonsdirektør Cecilie Solum i Skatteetaten.

Ingen fylker eller næringskategorier skiller seg særlig ut i mislighold av avtaler og mange aktører har valgt å betale seg ut av ordningen.

- Dette antar vi kan handle om å unngå rentekostnader som ligger i ordningen. En kombinasjon av misligholdte avtaler, renteøkning, dyrere strøm og prisvekst gjør at Skatteetaten forventer en moderat økning av konkurser ut over høsten, sier Solum.

Neste oppdatering av status i utviklingen av antall avtaler og utestående beløp i ordningen vil bli gitt i månedsskiftet september/oktober på skatteetaten.no.

Les også: Status på utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen per juni