Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Test av ny skattemelding

  • Published:
Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I oktober i år testet over 400 personer en ny versjon av skattemeldingen. De fleste som testet løsningen, liker ny skattemelding bedre enn eksisterende. Resultatene brukes til å videreutvikle ny skattemelding.

Skatteetaten arbeider med å utvikle en enklere og mer brukervennlig skattemelding. For å få erfaring med hvordan den nye løsningen oppfattes, og hvordan den fungerer i praksis, har etaten invitert eksterne brukere til å teste løsningen.

Tester skattemeldingen for å utvikle løsningen
- For å lage en best mulig skattemelding for alle, trenger vi tilbakemeldinger fra de som skal bruke den. Slik kan vi endre og tilpasse skattemeldingen underveis i utviklingen, før den tilbys alle, forteller Lucie Aunan, avdelingsdirektør for forretningsutvikling i Skatteetaten

Etter gjennomført test ble brukerne bedt om å svare på en spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen ble gjennomført både for å evaluere den nye skattemeldingen og for å sammenligne den med eksisterende løsning. Det ble stilt spørsmål om funksjonalitet, brukervennlighet og generell brukeropplevelse. Svarene skal brukes i den videre utviklingen av ny skattemelding.

Resultater fra undersøkelsen:

  • 84 prosent synes den nye skattemeldingen er enklere å bruke
  • 88 prosent synes den nye skattemeldingen er mer oversiktlig
  • 70 prosent synes det lettere å forstå at de må kontrollere og eventuelt rette forhåndsutfylt informasjon
  • 68 prosent svarer at de blir mer oppmerksomme på å fylle ut manglende informasjon

–Vi fikk veldig mange nyttige tilbakemeldinger, og har gått gjennom alle sammen. Jeg vil takke alle som bidro, og som dermed har vært med å påvirke hvordan fremtidens skattemeldingen blir for over fire millioner brukere. Resultatene viser at vi treffer brukernes behov og er på riktig vei. Vi planlegger flere tester i 2019, sier Aunan.

Ny skattemelding for alle fra 2020
– Etter planen skal alle lønnstakere og pensjonister bruke den nye skattemeldingen i 2020, sier Aunan.

Beta Ny skattemelding.png