Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Test av ny skattemelding

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I oktober i år testet over 400 personer en ny versjon av skattemeldingen. De fleste som testet løsningen, liker ny skattemelding bedre enn eksisterende. Resultatene brukes til å videreutvikle ny skattemelding.

Skatteetaten arbeider med å utvikle en enklere og mer brukervennlig skattemelding. For å få erfaring med hvordan den nye løsningen oppfattes, og hvordan den fungerer i praksis, har etaten invitert eksterne brukere til å teste løsningen.

Tester skattemeldingen for å utvikle løsningen
- For å lage en best mulig skattemelding for alle, trenger vi tilbakemeldinger fra de som skal bruke den. Slik kan vi endre og tilpasse skattemeldingen underveis i utviklingen, før den tilbys alle, forteller Lucie Aunan, avdelingsdirektør for forretningsutvikling i Skatteetaten

Etter gjennomført test ble brukerne bedt om å svare på en spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen ble gjennomført både for å evaluere den nye skattemeldingen og for å sammenligne den med eksisterende løsning. Det ble stilt spørsmål om funksjonalitet, brukervennlighet og generell brukeropplevelse. Svarene skal brukes i den videre utviklingen av ny skattemelding.

Resultater fra undersøkelsen:

  • 84 prosent synes den nye skattemeldingen er enklere å bruke
  • 88 prosent synes den nye skattemeldingen er mer oversiktlig
  • 70 prosent synes det lettere å forstå at de må kontrollere og eventuelt rette forhåndsutfylt informasjon
  • 68 prosent svarer at de blir mer oppmerksomme på å fylle ut manglende informasjon

–Vi fikk veldig mange nyttige tilbakemeldinger, og har gått gjennom alle sammen. Jeg vil takke alle som bidro, og som dermed har vært med å påvirke hvordan fremtidens skattemeldingen blir for over fire millioner brukere. Resultatene viser at vi treffer brukernes behov og er på riktig vei. Vi planlegger flere tester i 2019, sier Aunan.

Ny skattemelding for alle fra 2020
– Etter planen skal alle lønnstakere og pensjonister bruke den nye skattemeldingen i 2020, sier Aunan.

Beta Ny skattemelding.png