Rate for:

Tax on trichloroethene (TRI) and tetrachloroethene (PER)

There is a tax on trichloroethene (TRI) and tetrachloroethene (PER). Here you’ll find the current and previous rates.


Avgift skal kun betales dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets totale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt.

Avgiften beregnes på grunnlag av produktets nettovekt og andelen TRI og PER i produktet.

Innhold TRI/PER 

kr per kg 

Prosent 

TRI 

PER 

over 0,1 t.o.m. 1  

   

0,81  

over 1 t.o.m. 5  

4,03  

4,03  

over 5 t.o.m. 10  

8,06  

8,06  

over 10 t.o.m. 30  

24,17  

24,17  

over 30 t.o.m. 60  

48,35  

48,35  

over 60 t.o.m. 100  

80,58  

80,58