Important information

This page is not available in English.

Høring

Avgift på produksjon av fisk – endret skattleggingsperiode og innleveringsfrist for skattemeldingen for særavgifter

  • Published:
  • Avgitt 16 September 2021

Høringen gjelder forslag om endring i forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) § 8-4-1, § 8-4-2 og § 8-4-3. 

Forslaget innebærer at skattleggingsperioden for produksjonsavgiften på fisk endres fra årlig til kvartalsvis, og at innleveringsfristen for skattemeldingen for denne avgiften endres til én måned og 18 dager etter skattleggingsperiodens utløp. Videre innebærer forslaget oppheving av bestemmelsen om levering av skattemelding i skattleggingsperioden ved oppløsning av bo osv.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Frist

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 29. oktober 2021.

Send høringsinnspill

Høringsinnspillene sendes til: [email protected]

Vi ber om at vår referanse 2019/12716 oppgis ved henvendelser i saken.

Skattedirektoratet
Juridisk avdeling – Seksjon Næring - Særavgift

Høringssvar

Uten merknader (PDF):

Høringsdokumenter