Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Endrede skatteregler for kollektive livrenter

  • Published:

Finansdepartementet har i brev av 27. april 2007 til Finansnæringens Hovedorganisasjon avgitt en uttalelse vedrørende spørsmål knyttet til endrede skatteregler for kollektive livrenter.