Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Lønns- og trekkoppgaver for 2004 - Svalbard

  • Published:

Arbeidsgivere skal sende lønns- og trekkoppgave til arbeidstakerne og skattemyndighetene.

Arbeidsgivere som er hjemmehørende på Svalbard skal levere lønns- og trekkoppgaver med følgeskriv senest 31. januar 2005. Lønns- og trekkoppgaver kan hentes på WWW.skatteetaten.no eller på Svalbard likningskontor.

Følgende oppgaver kan fås på likningskontoret: RF-1025 Årsoppgave/følgeskriv RF-1022 Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp RF-1024 Lønns- og trekkoppgave - datakonvolutt RF-1023 Lønns- og trekkoppgave - manuell RF-1015 Lønns- og trekkoppgave - for laserskriver

RF-1025, RF-1022 og RF-1015 finner du også på www.skatteetaten.no.

Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025) skal som tidligere sendes i to eksemplar til skatteoppkreveren i arbeidsgivers kontorkommune. Et eksemplar skal legges ved arbeidsgivers selvangivelse sammen med blankett Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp (RF-1022).

Manuelt utfylte lønns- og trekkoppgaver for arbeidstakere som er skattepliktig til Svalbard skal sendes til: Troms skattefogdkontor Postboks 563 9256 TROMSØ Oppgavene merkes med kommune 2100

Manuelt utfylte oppgaver for lønnsinntekter som ikke skal beskattes etter Svalbardskatteloven skal sendes til: Rogaland skattefogdkontor Postboks 148, Sentrum 4001 STAVANGER Oppgavene merkes med kommune 2312 sokkel/utland

Maskinelle oppgaver skal sendes til: Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO

Alle oppgaver må fylles ut med fullstendige arbeidsgiver- og arbeidstakeropplysninger. Det er spesielt viktig å gi nøyaktige opplysninger om navn og adresse for arbeidstakere som er bosatt i utlandet.

Arbeidstakere bør kontrollere fødselsnummer og opplysninger på oppgaven. Kontakt arbeidsgiver ved feil eller mangler.

Ekstra arbeidsgiveravgift på 12,5 prosent skal betales av avgiftspliktige ytelser over 16 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp. Mer informasjon på www.skatteetaten.no eller på likningskontoret.

Oslo 7. januar 2005