Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Momskompensasjon til frivillige organisasjonar

  • Published:

Kunngjering i dagspressa 5. mars 2003

Frivillige organisasjonar kan søkje om å få kompensert auka utgifter til tenester som vart avgiftslagde frå 1. juli 2001. Ordninga gjeld organisasjonar som har eit nasjonalt omfang. Meir informasjon om vilkår, søknadsprosedyren og kontrolltiltak finn du i Finansdepartementet sine retningslinjer av 9. juli 2002.

Retningslinjer, søknadsskjema og skjema for særrapport frå revisor er lagt ut på www.skatteetaten.no. Du kan også få desse frå Hedmark fylkesskattekontor.

Søknad, med evt. vedlegg, må vere sendt Hedmark fylkesskattekontor innan 15. april 2003. Fristen kan ikkje utsetjast.

Hedmark fylkesskattekontor, Postboks 188, 2302 Hamar – tlf. 62 54 50 00