Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Ny merverdiavgiftslov – Skillet mellom enkeltvedtak og forskrift

  • Published:

Brev 25.9.2009 fra Finansdepartementet som redegjør for Justisdepartementets vurdering av skillet mellom enkeltvedtak og forskrift og forholdet til ny merverdiavgiftslov.