Important information

This page is not available in English.

Avgiftsrundskriv

Årsrundskriv for flypassasjeravgift 2022

  • Gjelder fra 01 July 2022

Her kan du laste ned årsrundskriv for flypassasjeravgift for 2022.

Last ned avgiftsrundskriv (PDF):

Flypassasjeravgift 2022

Kort om rundskrivet

Årsrundskrivene for særavgiftene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til denne avgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis.

Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.

Årsrundskrivet ble endret 1. juli 2022. Endringer: 

9.2.1 Stortingets vedtak om flypassasjeravgift

  • Stortinget vedtok 24. januar 2022 å utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften til 1. juli 2022.

9.2.2 Skattedirektoratets årsrundskriv

  • Redaksjonelle endringer.

Tidligere versjoner av dette årsrundskrivet

Flypassasjeravgift 2022 - versjon 1 - utgitt 01.01.2022

Andre år

Se oversikt over avgiftsrundskriv for andre år