Important information

This page is not available in English.

Avgiftsrundskriv

Teknisk etanol 2006-2015

  • Gjelder fra 01 January 2015

Her kan du laste ned avgiftsrundskriv for teknisk etanol 2006-2015.

Frem til 31. desember 2015 hadde Tolletaten ansvaret for særavgiftene. Rundskriv fra 2015 og tidligere er derfor utgitt av Tolletaten.