Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2018

  • Published:
  • Avgitt 1/3/2018

Fra 1. januar 2018 er de deler av energi- og transportsektoren som siden 1. juli 2014 har vært sektorunntatt, igjen en del av den generelle ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Foretak som driver virksomhet innenfor disse sektorene kan følgelig benytte satsene som gjelder for de generelle næringer.

Bakgrunnen for endringen er at Europakommisjonen den 17. mai 2017 vedtok endringer i EUs forordning om gruppeunntak for offentlig støtte (General Block Exemption Regulation – GBER). Endringene innebar blant annet at Kommisjonen godtok de norske forslagene om å tillate horisontale driftsstøtteordninger i svært tynt befolkede områder under gruppeunntaksforordningen. Disse endringene er nå inkorporert i norsk rett og gir hjemmel for en gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren. For mer om dette se meldingens punkt 4.5.

Vedlegg