Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

  • Published:
  • Avgitt 9/7/2010

Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester over landegrensene. Det tas stilling til om det er bestemmende for avgiftsberegningen om en slik tjeneste er til bruk her i landet eller i utlandet, og om det i denne forbindelse oppstår særskilte problemstillinger når en utenlandsk virksomhet som er registrert ved representant kjøper fjernleverbare tjenester fra en norsk tjenesteleverandør.