Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

  • Published:
  • Avgitt 11/28/2011

SKD-melding nr. 14/11, 28. november 2011.

Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet av merverdiavgiftskrav med grunnlag i skattebetalingsforskriften § 11-7-4. Meldingen omhandler også rekkevidden av overgangsbestemmelsen i skattebetalingsforskriften § 19-2-1 som gir tidligere merverdiavgiftslov § 69 slik denne bestemmelsen lød før 1. januar 2008, anvendelse i saker om ettergivelse av renter ilagt etter merverdiavgiftsloven.