Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Ny bokføringslov – endring av merverdiavgiftsloven § 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

  • Published:
  • Avgitt 26 January 2005

Skattedirektoratets melding nr. 03/05, 26. januar 2005.

I forbindelse med innføringen av ny lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), ble det foretatt endringer i merverdiavgiftsloven § 32 første ledd og i forskrifter til merverdiavgiftsloven. Endringene gjøres kun gjeldende for bokføringspliktige som benytter den nye bokføringsloven.