Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven

  • Published:
  • Avgitt 04 June 2013

I Prop. 141 L (2011-2012) foreslo Finansdepartementet en rekke endringer i merverdiavgiftsloven og ligningslovens kontrollbestemmelser. Endringsforslagene var ikke vedtatt da merverdiavgiftsloven ble endret i forbindelse med Statsbudsjettet 2013, se Prop. 1 LS (2012-2013) og lov 7. desember 2012 nr. 78.