Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Reisekostnader og fradrag for inngående avgift

  • Published:
  • Avgitt 24 January 2013

SKD-melding nr. 2/13, 24. januar 2013.

Meldingen omhandler fradrag for inngående merverdiavgift på arbeidstakers reisekostnader, betalt av virksomheten. Det tradisjonelle utgangspunktet er at utgifter til reise mellom hjem og arbeidssted ikke kan fradragsføres. Høyesteretts dom av 30. september 2011 (Halliburton AS) bekrefter og styrker dette utgangspunktet. I meldingen skisseres opp hva som nærmere skal til for at en reise mellom hjem og arbeid skal være fradragsberettiget. Videre behandles reiser som omhandler flere arbeidssteder. Avslutningsvis kommenteres noen enkeltspørsmål knyttet til overnatting.