Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Revidert nasjonalbudsjett 2014 – endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom

  • Published:
  • Avgitt 7/4/2014

Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt nye regler for frivillig registrering for utleie av bygg/anlegg til bruk i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet.

SKD-melding nr. 5/14, 4. juli 2014.

Denne meldingen omhandler de nye reglene som innebærer at kravet til søknad blir fjernet for allerede avgiftsregistrerte utleiere, og at det er tilstrekkelig for å anses frivillig registrert for det enkelte leieforholdet at dette blir behandlet som merverdiavgiftspliktig. Videre omtales de nye reglene om virkningstidspunktet for den frivillige registreringen.

Meldingen omtaler også om de nye registreringsreglene har betydning for reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør og reglene om justering av inngående avgift.