Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Svalbardmeldingen 2019

  • Published:
  • Avgitt 14 February 2019
Whole serial number SKD 2/2019

SKD-melding nr 2/2019

Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis i 2019.