Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Bindende forhåndsuttalelser

Her finner du Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelser. Privatpersoner, foreninger og næringsdrivende kan be om bindende forhåndsuttalelser fra Skatteetaten om skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser av planlagte handlinger. Se retningslinjer for bindende forhåndsuttalelser.

Slik ber du om bindende forhåndsuttalelse

Søk i listen