This page is not available in English.

Bindende forhåndsuttalelser

Her finner du Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelser. Privatpersoner, foreninger og næringsdrivende kan be om bindende forhåndsuttalelser fra Skatteetaten om skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser av planlagte handlinger.

Slik ber du om bindende forhåndsuttalelse

Søk i listen