Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 3464

  • Published:
  • Avgitt 24 March 1996
Whole serial number KMVA 3464

Merverdiavgiftsloven § 19 - Alminnelig omsetningsverdi

Klagenemndas avgjørelse av 24. mars 1996.
Bransje: Bilsalg

Klagen gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift med kr 3 606, renter og 20% tilleggsavgift. Vedtaket er begrunnet med at klageren solgte en ny bil til for lav verdi ved innbytte av bil pluss mellomlegg.

Salg og innbytte anses som to ulike salg. I dette tilfellet ble prisen på den nye bilen satt ned med kr 20 000 fra kr 251 000 til kr 231 000 med den begrunnelse at klageren hadde glemt å gi kjøperen rabatt. Kjøperen hadde ved kontraktsinngåelsen et halvt år tidligere akseptert å betale kr 251 000 og hadde ikke bedt om rabatt. Samtidig ble innbyttebilens pris satt ned med kr 20 000 fra kr 68 000 til kr 48 000, med den begrunnelse at den var priset for høy. Klageren hadde overfor kjøper opplyst at det kun var av regnskapsmessige årsaker samt av hensyn til merverdi-avgiften at prisen på den nye bilen og innbyttebilen ble satt ned med samme beløp. Kjøperen skulle betale det samme kronebeløp i mellomlegg.

Skattedirektoratet sa seg enig med fylkesskattekontoret. Til tross for at salg av ny bil mot innbyttebil og kontant mellom-legg, anses som to ulike salg, ser det ut til at salgene her er blandet sammen. Det var lite trolig at bilforhandleren skulle gi rabatt til en kunde som allerede hadde akseptert å betale full pris. Likeledes var det ingen grunn til at prisen på innbytte-bilen skulle settes ned, idet den ikke var blitt forringet i verdi på grunn av skade eller fordi den hadde kjørt ekstra langt. Ved å sette prisen ned med samme beløp på begge bilene fikk kjøperen dessuten i realiteten ingen rabatt. Ved en eventuell heving av kjøpet ville kjøperen kun ha krav på kr 230 000 og ikke 251 000. 

Klagenemndas medlemmer sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling.