Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagevedtak arveavgift

Her finner du klagevedtak i arveavgift som er behandlet av Skattedirektoratet som klageinstans. Skattedirektoratet er klageinstans for arveavgiftsvedtak som fattes av skattekontorene i alle saker unntatt verdsettelsesklager.