This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Form RF-1346

Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven

Avskrivingsskjemaet skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen av alle som krever fradrag for avskrivinger etter petroleumsskatteloven § 3 b.

If you are a business or self-employed person, you have to submit the tax return and all forms electronically.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

footer/desktop/standard