This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Form RF-1120

Beregning av friinntekt etter petroleumsskatteloven

Beregning av friinntekt skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen av alle som krever fradrag for friinntekt, eller har friinntekt til fremføring, etter petroleumsskattelovens § 5.

If you are a business or self-employed person, you have to submit the tax return and all forms electronically.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

footer/desktop/standard