Air passenger tax

There's a tax on the transport by air of passengers from Norwegian airports.

About this excise duty

Sats for 2023 

Det er to satser avhengig av sluttdestinasjon: en lav sats for reiser med sluttdestinasjon i Europa, og en høy sats for reiser til andre sluttdestinasjoner. 

Lav sats 
Reiser med sluttdestinasjon i Europa 

82 kroner per passasjer 

Høy sats 
Andre sluttdestinasjoner 

320 kroner per passasjer 

Flights to final destinations in the following countries are subject to the low rate (NOK 75 per passenger):

Albania
Andorra
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Denmark, excluding Greenland
Estonia
Finland
France, with the exception of overseas ministries, territories and communities
Greece
Belarus
Ireland
Iceland
Italy
Kosovo
Croatia
Cyprus
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco 
Montenegro
Netherlands
Northern Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia west of the Ural Mountains
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
United Kingdom
Switzerland
Sweden
Czech Republic
Germany
Ukraine
Hungary
Vatican City State
Austria

Flights with a final destination in other countries are subject to the higher rate (NOK 200 per passenger).

For the countries that are listed, affiliated geographically separated areas are also covered, unless explicitly stated otherwise. This means, for example, that flights to Gibraltar (United Kingdom), Sicily (Italy), Mallorca and the Canary Islands (Spain) and Madeira and the Azores (Portugal) are covered by the low rate. However, France's overseas territories are subject to the higher rate.

 

Se satser for tidligere år 

Avgiftsplikten omfatter ervervsmessig flyging av passasjerer fra norske lufthavner, unntatt flyginger fra kontinentalsokkelen og lufthavn på Svalbard, Jan Mayen og bilandene.

Med "ervervsmessig flyging" menes all flyging unntatt militærflyging og flyging i rednings-, nødhjelps- eller ambulanse­tjeneste.

Avgiftsplikten oppstår når flygingen begynner, og beregnes per passasjer som begynner en avgiftspliktig flyging.

 

Det er fritak fra flypassasjeravgift for:

  • flyselskapenes ansatte på tjenestereise,
  • barn under to år,
  • transitt- og transferpassasjerer,
  • NATO

Report and pay

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registration

Norske virksomheter som utfører flyginger fra norske lufthavner, og representanter for utenlandske virksomheter som utfører flyginger fra norske lufthavner, må registrere seg som avgiftspliktige virksomheter, for innrapportering og betaling av flypassasjeravgift.

 

The tax applies to the commercial transport by air of passengers from Norwegian airports, with the exception of flights from the Norwegian continental shelf and airports on Svalbard, Jan Mayen and the Norwegian dependencies. In this context, "commercial transport by air" means all flights with the exception of military flights and flights operated by the rescue, emergency or ambulance services.

The liability to pay tax arises when the flight starts and is calculated per passenger who commences a taxable flight.

Exemption from air passenger tax

The following are exempt from air passenger tax:

  • Airline employees on business travel,
  • Children under the age of two,
  • Transit and transfer passengers,
  • NATO.