Excise tax return

Registered enterprises that pay excise tax must report excise taxes electronically. This is done in the excise tax return.

Log in and submit the excise tax report via ELSÆR 2.0

Report excise tax

Slik rapporterer du

Du rapporterer særavgifter ved å logge inn i særavgiftsmeldingen. Der kan du enten fylle ut skjemaet eller laste opp en fil med opplysningene.

Finn riktige koder

Kodeveileder for særavgifter er en oversikt over avgiftskoder du skal bruke når du rapporterer særavgifter.

Hjelp til å fylle ut skjemaet

I brukerveiledningen får du hjelp til å fylle ut skjemaet eller å laste opp opplysningene fra en fil.

Ny avgift: Produksjon av fisk

Avgift på produksjon av fisk hadde første leveringsfrist 18. januar 2022. Se informasjon om avgiften, satser og hjelp til å fylle ut første særavgiftsmelding.

The deadline for submitting reports is the 18th of each month.

The submission deadline applies to the NOx, electrical power and traffic insurance tax every three months.

Registered enterprises who fail to submit the excise tax return, risk having to pay an enforcement fine.

KID number

When you've submitted an excise tax return, you'll receive feedback with a KID number for use when paying the tax.

Account number for payments

You must use account number 7694 05 17504 when reporting excise tax via ELSÆR 2.0.

Address:
Skatteetaten
Skatte- og avgiftsregnskap
Postboks 38 - Særavgifter
4891 GRIMSTAD

Did you pay to the old account number? Contact the Norwegian Tax Administration if you've accidentally used the old account number.

Account number for refunds

If you're owed a refund, you can change this yourself in the excise tax return. You must do this before you submit.

Du kan endre særavgiftsmeldinger inntil 3 år tilbake i tid.

Dette gjør du ved å logge inn i særavgiftsmeldingen på samme måte som når du skal registrere en ny særavgiftsmelding.

Når du har logget inn, finner du oversikten over tidligere innsendte meldinger. Der kan du velge hvilken melding du ønsker å endre.

Register your enterprise as liable for excise tax

The enterprise must be registered as liable for excise tax before you can start reporting excise taxes electronically.