Coronavirus - important information from the Tax Administration

Road tax on fuel

Duty is payable on petrol, unmarked mineral oil, bioethanol, natural gas and LPG which is imported into Norway or produced in Norway.

Veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff og registreringsplikt for importører av drivstoff

Fra 1. juli 2020 skal det betales veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff som kan brukes i dieselmotorer eller bensinmotorer. Veibruksavgiften omfatter fra dette tidspunkt bensin, mineralolje, naturgass, LPG, bioetanol og biodiesel, med varierende satser.

Fra samme tidspunkt er det også innført en generell registreringsplikt for importører av drivstoff, det vil si importører av bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel. Videre er det innført en merkeordning for biodiesel tilsvarende merkeordningen som gjelder for mineralsk autodiesel.

Les mer om endringene og hva du må gjøre

Registrere virksomhet som særavgiftspliktig

Sats for 2021

Bensin  
Svovelfri bensin (under 10 ppm svovel) 5,01 kr per liter
Lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel) 5,05 kr per liter
Annen bensin   5,05 kr per liter
Bioetanol 2,45 kr per liter
Diesel (olje til framdrift av motorvogn)  
Svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) 3,58 kr per liter
Lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel) 3,64 kr per liter
Annen mineralolje 3,64 kr per liter
Biodiesel 3,66 per liter
Naturgass 1,82 kr per Sm3
LPG 4,27 kr per kg

Avgiften kommer i tillegg til CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter.

Se tidligere satser

This is in addition to CO2 excise tax and the sulphur tax on mineral products.

Information on mineral oils not intended for automotive use can be found in tax on mineral products.

Road use duty on LPG

Road use duty is payable on LPG supplied to autogas facilities or other filling stations for use in motor vehicle propulsion.

Exemption from road use duty

Exemptions from road use duty apply to:

  • auto diesel oil for use in tractors, provided the oil is marked (through the addition of colouring and tracing agents)
  • petrol used in work equipment with a two-stroke engine, e.g. chainsaws

If you use a boat or snowmobile in areas without roads, you can receive a refund for tax on petrol.

Filling up with the wrong fuel

If you mistakenly refuel with duty-free diesel (marked diesel), you must tell the Tax Administration.

How to report excise duties

You can report the tax digitally via Altinn. All enterprises that are registered as liable for excise duties can use the service.

Registrere virksomheten som avgiftspliktig

Virksomheter som produserer eller innfører bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel, er registreringspliktig. Det vil si at virksomheter som importerer varer omfattet av veibruksavgiften, må være registrert på innførselstidspunktet. Avgiftsplikten oppstår ved innførsel eller når du tar varer ut fra virksomhetens godkjente lokaler.

Innrapportering av særavgifter skjer ved levering av skattemelding for særavgifter, hvor virksomheten fastsetter og beregner det skattepliktige avgiftsgrunnlaget.