Veibruksavgift på drivstoff

Det er avgift på bensin, umerket mineralolje, bioetanol, biodiesel, naturgass og LPG som blir innført til Norge eller produsert i Norge.

Sats for 2020

Bensin  
Svovelfri bensin (under 10 ppm svovel) 4,91 kr per liter
Lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel) 4,95 kr per liter
Annen bensin   4,95 kr per liter
Bioetanol som omfattes av omsetningskravet 2,37 kr per liter
   
Diesel (olje til framdrift av motorvogn)  
Svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) 3,62 kr per liter
Lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel) 3,68 kr per liter
Annen mineralolje 3,68 kr per liter
Biodiesel som omfattes av omsetningskravet    3,62 per liter
   
Naturgass 1,02 kr per Sm3
LPG 3,48 kr per kg

Avgiften kommer i tillegg til CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter.

Se tidligere satser

I statsbudsjettet for 2020 foreslo regjeringen å utvide veibruksavgiften fra å bare gjelde biodrivstoff som omfattes av omsetningskravet, til å omfatte alt flytende biodrivstoff.

Denne utvidelsen er utsatt til 1. juli 2020. 

Informasjon om mineralolje som ikke er til bruk for kjøretøy finner du i avgifter på mineralske produkter.

Veibruksavgift på LPG

Det er veibruksavgift på LPG som leveres til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner/fylleanlegg, og som skal benyttes til fremdrift av motorvogn.

Fritak fra veibruksavgiften

Det er fritak fra veibruksavgift på

  • avgiftsfri diesel til bruk i traktorer, forutsatt at oljen er merket (tilsatt farge- og sporstoffer)
  • bensin som brukes i arbeidsredskaper med totaktsmotor, for eksempel motorsag

Bruker du båt eller snøscooter i veiløse strøk, kan du få kompensasjon for avgift på bensin.

Har du fylt feil?

Hvis du ved en feil fyller avgiftsfri diesel (merket diesel), må du melde fra til Skatteetaten.

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrere virksomheten som avgiftspliktig

Har du en virksomhet som importerer drivstoff, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import. Hvis du importerer drivstoff og ikke er registrert som avgiftspliktige, må du betale avgiften ved import.

Produsenter av drivstoff må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.