Veibruksavgift på drivstoff

Det er avgift på bensin, umerket mineralolje, bioetanol, biodiesel, naturgass og LPG som blir innført til Norge eller produsert i Norge.

Sats for 2021

Bensin  
Svovelfri bensin (under 10 ppm svovel) 5,01 kr per liter
Lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel) 5,05 kr per liter
Annen bensin   5,05 kr per liter
Bioetanol 2,45 kr per liter
Diesel (olje til framdrift av motorvogn)  
Svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) 3,58 kr per liter
Lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel) 3,64 kr per liter
Annen mineralolje 3,64 kr per liter
Biodiesel 3,66 per liter
Naturgass 1,82 kr per Sm3
LPG 4,27 kr per kg

Avgiften kommer i tillegg til CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter.

Se tidligere satser

Det er en generell registreringsplikt for importører av drivstoff. Det vil si importører av bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel.

Biodiesel har en merkeordning som er lik den som gjelder for mineralsk autodiesel.

Informasjon om mineralolje som ikke er til bruk for kjøretøy finner du i avgifter på mineralske produkter.

Veibruksavgift på LPG

Det er veibruksavgift på LPG som leveres til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner/fylleanlegg, og som skal benyttes til fremdrift av motorvogn.

Fritak fra veibruksavgiften

Det er fritak fra veibruksavgift på

  • avgiftsfri diesel til bruk i traktorer, forutsatt at oljen er merket (tilsatt farge- og sporstoffer)
  • bensin som brukes i arbeidsredskaper med totaktsmotor, for eksempel motorsag

Bruker du båt eller snøscooter i veiløse strøk, kan du få kompensasjon for avgift på bensin.

Har du fylt feil?

Hvis du ved en feil fyller avgiftsfri diesel (merket diesel), må du melde fra til Skatteetaten.

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrere virksomheten som avgiftspliktig

Virksomheter som produserer eller innfører bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel, er registreringspliktig. Det vil si at virksomheter som importerer varer omfattet av veibruksavgiften, må være registrert på innførselstidspunktet. Avgiftsplikten oppstår ved innførsel eller når du tar varer ut fra virksomhetens godkjente lokaler.

Innrapportering av særavgifter skjer ved levering av skattemelding for særavgifter, hvor virksomheten fastsetter og beregner det skattepliktige avgiftsgrunnlaget.