Veibruksavgift på drivstoff

Det er avgift på bensin, umerket mineralolje, bioetanol, biodiesel, naturgass og LPG som blir innført til Norge eller produsert i Norge.

Sats for 2022

Bensin 

 

Svovelfri bensin (under 10 ppm svovel) 

4,95 kr per liter 

Lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel) 

4,99 kr per liter 

Annen bensin   

4,99 kr per liter 

Bioetanol 

2,02 kr per liter 

Diesel (olje til framdrift av motorvogn) 

 

Svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) 

3,52 kr per liter 

Lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel) 

3,58 kr per liter 

Annen mineralolje 

3,58 kr per liter 

Biodiesel 

3,09 per liter 

Naturgass 

2,76 kr per Sm3 

LPG 

5,05 kr per kg 

Avgiften kommer i tillegg til CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter.

Se tidligere satser

Det er en generell registreringsplikt for importører av drivstoff. Det vil si importører av bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel.

Biodiesel har en merkeordning som er lik den som gjelder for mineralsk autodiesel.

Informasjon om mineralolje som ikke er til bruk for kjøretøy finner du i avgifter på mineralske produkter.

Veibruksavgift og bompenger

Skatteetaten og Statens vegvesen skal vurdere muligheter og løsninger for en framtidig ordning for veibruksavgift og bompenger (veiprising).

Les mer om konseptvalgutredningen

Veibruksavgift på LPG

Det er veibruksavgift på LPG som leveres til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner/fylleanlegg, og som skal benyttes til fremdrift av motorvogn.

Fritak fra veibruksavgiften

Det er fritak fra veibruksavgift på

  • avgiftsfri diesel til bruk i traktorer, forutsatt at oljen er merket (tilsatt farge- og sporstoffer)
  • bensin som brukes i arbeidsredskaper med totaktsmotor, for eksempel motorsag

Bruker du båt eller snøscooter i veiløse strøk, kan du søke om kompensasjon for avgift på bensin.

Har du fylt feil?

Hvis du ved en feil fyller avgiftsfri diesel (merket diesel), må du melde fra til Skatteetaten.

Slik rapporterer du særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

Registrere virksomheten som avgiftspliktig

Virksomheter som produserer eller innfører bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel, er registreringspliktig. Det vil si at virksomheter som importerer varer omfattet av veibruksavgiften, må være registrert på innførselstidspunktet. Avgiftsplikten oppstår ved innførsel eller når du tar varer ut fra virksomhetens godkjente lokaler.