Veibruksavgift på drivstoff

Det er avgift på bensin, bioetanol, umerket mineralolje, umerket biodiesel, naturgass og LPG som blir innført til Norge eller produsert i Norge. 

Det er også innført en generell registreringsplikt for virksomheter som innfører flytende drivstoff.

Om avgiften

Sats for 2024

Bensin    

4,62 kr per liter   

Bioetanol   

2,16 kr per liter   

Diesel (olje til framdrift av motorvogn)   

2,71 kr per liter    

Biodiesel   

3,02 per liter   

Naturgass   

2,96 kr per Sm3   

LPG   

3,86 kr per kg   

 

Avgiften kommer i tillegg til CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter.

Biodiesel har en merkeordning som er lik den som gjelder for mineralsk autodiesel.

Se tidligere satser

Det er fritak fra veibruksavgift på blant annet

  • avgiftsfri diesel til bruk i traktorer, forutsatt at oljen er merket (tilsatt farge- og sporstoffer)
  • bensin som brukes i arbeidsredskaper med totaktsmotor, for eksempel motorsag

Bruker du båt eller snøscooter i veiløse strøk, kan du søke om kompensasjon for avgift på bensin.

Det er veibruksavgift på naturgass og LPG som leveres til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner/fylleanlegg, og som skal benyttes til fremdrift av motorvogn.

Informasjon om mineralolje som ikke er til bruk for kjøretøy finner du i avgifter på mineralske produkter.

Veibruksavgift og bompenger

Skatteetaten og Statens vegvesen skal vurdere muligheter og løsninger for en framtidig ordning for veibruksavgift og bompenger (veiprising).

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering

Virksomheter som produserer eller innfører bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel, er registreringspliktig. Det vil si at virksomheter som importerer varer omfattet av veibruksavgiften, må være registrert på innførselstidspunktet. Avgiftsplikten oppstår ved innførsel eller når du tar varer ut fra virksomhetens godkjente lokaler.

Finn ut mer om virksomheten skal registreres, hvordan du gjør det og hva du må opplyse om eller dokumentere:

 

Har du fylt feil?

Hvis du ved en feil fyller avgiftsfri diesel (merket diesel), må du melde fra til Skatteetaten.

Årsrundskriv og andre rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: