Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Veibruksavgift på drivstoff

Det er avgift på bensin, umerket mineralolje, bioetanol, biodiesel, naturgass og LPG som blir innført til Norge eller produsert i Norge.

Veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff og registreringsplikt for importører av drivstoff

Fra 1. juli 2020 skal det betales veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff som kan brukes i dieselmotorer eller bensinmotorer. Veibruksavgiften omfatter fra dette tidspunkt bensin, mineralolje, naturgass, LPG, bioetanol og biodiesel, med varierende satser.

Fra samme tidspunkt er det også innført en generell registreringsplikt for importører av drivstoff, det vil si importører av bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel. Videre er det innført en merkeordning for biodiesel tilsvarende merkeordningen som gjelder for mineralsk autodiesel.

Les mer om endringene og hva du må gjøre

Registrere virksomhet som særavgiftspliktig

Sats for 2021

Bensin  
Svovelfri bensin (under 10 ppm svovel) 5,01 kr per liter
Lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel) 5,05 kr per liter
Annen bensin   5,05 kr per liter
Bioetanol 2,45 kr per liter
Diesel (olje til framdrift av motorvogn)  
Svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) 3,58 kr per liter
Lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel) 3,64 kr per liter
Annen mineralolje 3,64 kr per liter
Biodiesel 3,66 per liter
Naturgass 1,82 kr per Sm3
LPG 4,27 kr per kg

Avgiften kommer i tillegg til CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter.

Se tidligere satser

Informasjon om mineralolje som ikke er til bruk for kjøretøy finner du i avgifter på mineralske produkter.

Veibruksavgift på LPG

Det er veibruksavgift på LPG som leveres til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner/fylleanlegg, og som skal benyttes til fremdrift av motorvogn.

Fritak fra veibruksavgiften

Det er fritak fra veibruksavgift på

  • avgiftsfri diesel til bruk i traktorer, forutsatt at oljen er merket (tilsatt farge- og sporstoffer)
  • bensin som brukes i arbeidsredskaper med totaktsmotor, for eksempel motorsag

Bruker du båt eller snøscooter i veiløse strøk, kan du få kompensasjon for avgift på bensin.

Har du fylt feil?

Hvis du ved en feil fyller avgiftsfri diesel (merket diesel), må du melde fra til Skatteetaten.

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrere virksomheten som avgiftspliktig

Virksomheter som produserer eller innfører bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel, er registreringspliktig. Det vil si at virksomheter som importerer varer omfattet av veibruksavgiften, må være registrert på innførselstidspunktet. Avgiftsplikten oppstår ved innførsel eller når du tar varer ut fra virksomhetens godkjente lokaler.

Innrapportering av særavgifter skjer ved levering av skattemelding for særavgifter, hvor virksomheten fastsetter og beregner det skattepliktige avgiftsgrunnlaget.