Avgiftsfri diesel

Hvis du ved en feil fyller avgiftsfri diesel (merket diesel), må du melde fra til Skatteetaten.

Avgiftsfri diesel er fritatt for veibruksavgift, og skal bare brukes i traktorer, motorredskaper og liknende.

Dette må du gjøre

Kontakt Skatteetaten umiddelbart.

Du kan enten ringe oss eller bruke kontaktskjemaet. Hvis du skal melde fra utenom våre åpningstider på telefon, må du gjøre dette via kontaktskjemaet. 

Vi trenger følgende informasjon:

  • Kjennemerke på kjøretøyet
  • Tidspunkt for feilfyllingen av avgiftsfri diesel
  • Antall liter av feilfylt avgiftsfri diesel

Den som melder feilfylling av avgiftsfri diesel vil motta et vedtak som må oppbevares i bilen. Ved kontroll etter 5 dager skal drivstofftanken ikke inneholde over 3 prosent merket (avgiftsfri) diesel.

Hva skjer når jeg sier ifra?

Skatteetaten vil kreve avgift på antall liter som er fylt.

Hva skjer hvis jeg ikke sier ifra?

Dersom du ikke melder feilfyllingen til Skatteetaten, og det blir oppdaget ved kontroll, må du betale en avgift. Avgiften er 20 000 kroner for personbiler. Dette gjelder også for andre kjøretøy med tillatt totalvekt under 3 500 kg. Tyngre motorvogner får høyere avgift.

Både eier og den som disponerer kjøretøyet er ansvarlig for betaling av avgiften, uavhengig av hvem som faktisk har fylt avgiftsfri diesel.