Veibruksavgift på drivstoff

Her finner du rettskilder om veibruksavgift på drivstoff. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Siste publiserte rettskilder om Veibruksavgift på drivstoff

 1. Høring - innføring av nytt merkestoff for diesel

 2. Konseptvalg for et nytt system for veibruksavgift og bompenger

 3. Veibruksavgift på drivstoff 2023

 4. Veibruksavgift på drivstoff 2024

 5. Veibruksavgift på drivstoff 2021

 6. Veibruksavgift på drivstoff 2022

 7. Høring – Veibruksavgift på flytende biodrivstoff – forslag til endringer i særavgiftsforskriften

 8. Veibruksavgift på drivstoff 2020

 9. Veibruksavgift på drivstoff 2019 II

 10. Veibruksavgift på drivstoff 2019

 11. Veibruksavgift på drivstoff 2018

 12. Veibruksavgift på drivstoff 2017

 13. Veibruksavgift på naturgass

 14. Veibruksavgift på drivstoff 2016

 15. Veibruksavgift på drivstoff 2011-2015