Høring

Konseptvalg for et nytt system for veibruksavgift og bompenger

  • Publisert:
  • Avgitt 23.11.2022

I samarbeid med Statens vegvesen, sender Skatteetaten på høring Konseptvalgutredning (KVU) for veibruksavgift og bompenger.

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Skatteetaten og Statens vegvesen gjennomført en konseptvalgutredning for fremtidig system for fastsettelse og innkreving av veibruksavgift og bompenger.

Bakgrunnen for utredningen er behovet for å endre dagens system for veibruksavgift og bompenger med et mer bærekraftig og treffsikkert system for prising av bruk av vei. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 1. februar 2023.

Høringsinnspillene sendes til: [email protected].

Vi ber om at vår referanse 2022/3873 oppgis ved henvendelser i saken.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte om høringen 13. desember 2022 kl.10:00 – 12:00. Informasjon om gjennomføring av møtet og påmelding vil bli publisert på denne siden 1 desember.

Høringsdokumenter