Mineral product tax

A CO2 tax is payable on mineral oil, petrol, gas, natural gas and LPG that's either imported into Norway or produced in Norway. A basic tax is also payable on mineral oils, along with a sulphur tax on mineral oils containing more than 0.05 percent by weight of sulphur.

De samme produktene kan være avgiftsbelagt med veibruksavgift på drivstoff.

Det innføres redusert sats for CO2-avgift på naturgass og LPG til veksthusnæringen

Fra 1. januar 2022 avvikles fritaket for naturgass og LPG til veksthusnæringen. Ordningen erstattes med redusert avgiftssats. Den reduserte satsen gjennomføres ved direkte fritak, og man beholder dagens erklæringsordning slik at virksomhetene må levere erklæring hvor det fremgår hva gassen skal brukes til, og mengde. Dagens krediteringsordning for gass levert fra ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift fra sin leverandør videreføres, men med redusert sats.

Midlertidig fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG brukt i visse prosesser

Fritaket gjennomføres som en refusjonsordning. Virksomhetene må, som i dag, kjøpe naturgass og LPG med full avgift inkludert i prisen. Virksomhetene kan så søke Skatteetaten om refusjon av differansen mellom full sats og den reduserte satsen. Mer informasjon om hvordan du søker om refusjon.

Satser for 2022

Avgiftene skal beregnes per standardliter mineralolje og bensin, og per standardkubikkmeter (Sm3) og kilogram for henholdsvis naturgass og LPG.

 

CO2-avgift 

Grunn-avgift

Veibruks-avgift

Totalt

Mineralolje, umerket, svovelfri (autodiesel)

2,05 pr. liter

 

3,52 pr. liter

5,57 pr. liter

Mineralolje, merket, svovelfri (fyringsolje mv.)

2,05 pr. liter

1,76 pr. liter

 

3,81 pr. liter

Bensin, svovelfri 

1,78 pr. liter 

 

4,95 pr. liter

6,73 pr. liter

Naturgass

1,52 pr. Sm3

 

 

1,52 pr. Sm3

LPG

2,30 pr. kg

 

 

2,30 pr. kg

 

Svovelavgift: For mineralolje som inneholder 0,05 prosent vektandel svovel skal det betales 14,20 øre per liter for hver påbegynt 0,1 prosent vektandel svovel.

Se satser for tidligere år

Exemptions from the taxes

There are certain exemptions from these taxes. CO2 tax is not payable on mineral products used for the following:

  • aircraft in international service
  • shipping in international service

Reduced rates apply for certain areas of application, including certain types of industry. A reduction in the sulphur tax is granted based on the purity rate of the emissions.

Biodiesel is exempt from CO2, sulphur and basic tax.

Destruction/annihilation

If you intend to destroy or annihilate goods, you must submit a request to do so to the Norwegian Tax Administration. The request must include a complete list of the goods to be destroyed, and you must state when and where the destruction will take place. The request must be submitted no later than 48 hours before the destruction is planned to take place. The destruction cannot commence until the tax office has responded to the request. Your enterprise must be registered as liable for excise tax in order to be eligible for exemption from the taxes upon destruction.

How to report excise duties

Excise duties are reported online in the excise tax return.

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

  • Produsenter av mineralske produkter må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.
  • Importører av mineralske produkter må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.
  • Importører av naturgass og LPG som ikke leveres til autogassanlegg/fyllestasjoner, kan imidlertid velge å registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Se også informasjon om registrering for varer omfattet av veibruksavgift.

Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens godkjente lokaler. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.