This page is not available in English.

Mineralske produkter

Her finner du rettskilder om mineralske produkter. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Last published on Mineralske produkter

  1. Om forståelsen av begrepet "mineralogiske prosesser" i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 5 første ledd bokstav a og vedtak om avgift på elektrisk kraft § 2 bokstav g og særavgiftsforskriften § 3-6-8 og § 3-12-13

  2. Mineralske produkter 2019

  3. Mineralske produkter 2018

  4. Avgiftsfri bruk av mineralske produkter ved skipsfart til rørledning på kontinentalsokkelen

  5. Mineralske produkter 2017

  6. Høring - endring av særavgiftsforskriften - endring i vilkårene for fritak fra grunnavgift på mineralolje som benyttes til høsting av tang og tare

  7. Mineralske produkter 2016

  8. Mineralske produkter 2006-2015

footer/desktop/standard