Mineralske produkter

Her finner du rettskilder om mineralske produkter. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Siste publiserte rettskilder om Mineralske produkter

 1. Høring - redusert CO2-avgift for innenriks kvotepliktig sjøfart

 2. Mineralske produkter 2024

 3. Endring i særavgiftsforskriften § 2-9 - kodifisering av vilkår for å kunne motta offentlig støtte (statsstøtte) i samsvar med gruppeunntaksforordningen (GBER)

 4. Forslag om innføring av fritak for CO2-avgift på mineralske produkter for karbonfangst og lagring (CCS), samt enkelte endringer i tilsvarende fritak for avgift på forbrenning av avfall

 5. Mineralske produkter 2023

 6. Mineralske produkter 2022

 7. Mineralske produkter 2021

 8. Mineralske produkter 2020

 9. Grunnavgift på mineralolje mv. – fritak for mineralolje mv. til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart – praksisendring

 10. Mineralske produkter 2019 II

 11. Om forståelsen av begrepet "mineralogiske prosesser" i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 5 første ledd bokstav a og vedtak om avgift på elektrisk kraft § 2 bokstav g og særavgiftsforskriften § 3-6-8 og § 3-12-13

 12. Mineralske produkter 2019

 13. Mineralske produkter 2018

 14. Avgiftsfri bruk av mineralske produkter ved skipsfart til rørledning på kontinentalsokkelen

 15. Mineralske produkter 2017

 16. Høring - endring av særavgiftsforskriften - endring i vilkårene for fritak fra grunnavgift på mineralolje som benyttes til høsting av tang og tare

 17. Mineralske produkter 2016

 18. Mineralske produkter 2006-2015