Mineralske produkter

Her finner du rettskilder om mineralske produkter. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Siste publiserte rettskilder om Mineralske produkter

 1. Mineralske produkter 2021

 2. Mineralske produkter 2020

 3. Grunnavgift på mineralolje mv. – fritak for mineralolje mv. til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart – praksisendring

 4. Mineralske produkter 2019 II

 5. Om forståelsen av begrepet "mineralogiske prosesser" i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 5 første ledd bokstav a og vedtak om avgift på elektrisk kraft § 2 bokstav g og særavgiftsforskriften § 3-6-8 og § 3-12-13

 6. Mineralske produkter 2019

 7. Mineralske produkter 2018

 8. Avgiftsfri bruk av mineralske produkter ved skipsfart til rørledning på kontinentalsokkelen

 9. Mineralske produkter 2017

 10. Høring - endring av særavgiftsforskriften - endring i vilkårene for fritak fra grunnavgift på mineralolje som benyttes til høsting av tang og tare

 11. Mineralske produkter 2016

 12. Mineralske produkter 2006-2015