Tobacco product tax

Tax is payable on all tobacco products that are either imported into Norway or produced in Norway.

About this excise duty

Sats for 2023

Sigaretter     

3,03 kr per stk 

Sigarer og røyketobakk 

3,03 kr per gram av pakningens nettovekt 

Tobakk til oppvarming 

3,03 kr per gram av pakningens nettovekt 

Snus 

0,93 kr per gram av pakningens nettovekt 

Sigarettpapir og sigaretthylser 

0,0464 kr per stk 

E-væske med nikotin 

4,92 kr per milliliter 

Andre nikotinvarer 

0,4648 kr per gram av pakningens nettovekt 

Se satser for tidligere år

 

The tax covers:

  • Cigars
  • Cigarettes
  • Smoking tobacco, caraway chewing tobacco, raw tobacco in consumer packaging
  • Chewing tobacco
  • Snuff
  • Cigarette paper and cigarette tubes

Tax may also be payable on products that act as a substitute for taxable tobacco products, such as herbal cigarettes. Tax is payable on tobacco products that are distributed free of charge to employees in the tobacco industry.

No tax is payable on snuff that's free of tobacco and nicotine.

 

Report and pay

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering og tillatelse

Har du en virksomhet som importerer tobakksvarer, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import. Hvis du importerer tobakksvarer som ikke er registrert som avgiftspliktige, må du betale avgiften ved import.

Virksomhet som produserer tobakksvarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

 

A new approval scheme for new tobacco and nicotine products came into force on 1 July 2021. This means that products such as electronic smoking products can be sold freely in Norway. The scheme means that enterprises that wish to import and/or sell tobacco and nicotine products that have not been available in the Norwegian market before, must submit an application to the Norwegian Directorate of Health for approval of these products. An excise duty has been implemented for these products from 1 July 2021, and must be reported in the excise tax return.

E-cigarettes and hookah tobacco are not included in the approval scheme. 

Read more about these schemes (in Norwegian only):
Import av tobakksvarer til Norge – Helsedirektoratet

E-cigarettes will be included in its own approval and registration scheme. This scheme is expected to come into force some time during 2023. All the same, an excise duty has also been implemented for these products from 1 July 2021. This duty has no practical meaning until the approval scheme comes into force.

Read more about these schemes (in Norwegian only):
Import av tobakksvarer til Norge – Helsedirektoratet