Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Avgift på tobakksvarer

Det er avgift på alle tobakksvarer som blir innført til Norge eller produsert i Norge.

Sats for 2021

Sigaretter     2,77 kr per stk
Sigarer og røyketobakk 2,77 kr per gram av pakningens nettovekt
Skråtobakk 1,13 kr per gram av pakningens nettovekt
Snus 0,85 kr per gram av pakningens nettovekt
Sigarettpapir og sigaretthylser 0,0424 kr per stk

Se satser for tidligere år

Avgiften omfatter:

  • sigarer
  • sigaretter
  • røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning
  • skråtobakk
  • snus
  • sigarettpapir og sigaretthylser

Det kan også være avgift på varer som er erstatning for avgiftspliktige tobakksvarer, for eksempel urtesigaretter. Det er avgift på tobakksvarer som deles ut gratis til ansatte i tobakkindustrien.

Det er ikke avgift på snus uten innhold av tobakk og nikotin. Det er forbudt å produsere, innføre, omsette eller overlate til andre, nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter. Dette gjelder for eksempel vannpipetobakk, elektroniske røykeprodukter og e-sigaretter. Det samme gjelder dersom tobakkvarepakningen ikke er merket i samsvar med forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer.

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Har du en virksomhet som importerer tobakksvarer, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import. Hvis du importerer tobakksvarer som ikke er registrert som avgiftspliktige, må du betale avgiften ved import.

Virksomhet som produserer tobakksvarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Registrer virksomheten som avgiftspliktig