Avgift på tobakksvarer

Det er avgift på alle tobakksvarer som blir innført til Norge eller produsert i Norge.

Om avgiften

Sats for 2024

Sigaretter     

3,15 kr per stk 

Sigarer og røyketobakk 

3,15 kr per gram av pakningens nettovekt 

Skråtobakk

1.28 kr per gram av pakningens nettovekt

Tobakk til oppvarming 

3,15 kr per gram av pakningens nettovekt 

Snus 

0,97 kr per gram av pakningens nettovekt 

Sigarettpapir og sigaretthylser 

0,0482 kr per stk 

E-væske med nikotin 

5,11 kr per milliliter 

Andre nikotinvarer 

0,4825 kr per gram av pakningens nettovekt 

Se satser for tidligere år

 

Avgiften omfatter:

  • sigarer
  • sigaretter
  • røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning
  • tobakk til oppvarming
  • skråtobakk
  • snus
  • sigarettpapir og sigaretthylser
  • E-væske
  • Andre nikotinvarer

Det kan også være avgift på varer som er erstatning for avgiftspliktige tobakksvarer, for eksempel urtesigaretter. Det er avgift på tobakksvarer som deles ut gratis til ansatte i tobakkindustrien.

Det er ikke avgift på snus uten innhold av tobakk og nikotin. 

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering og tillatelse

Har du en virksomhet som importerer tobakksvarer, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import. Hvis du importerer tobakksvarer uten å være registrert som avgiftspliktig, må du betale avgiften ved import.

Virksomhet som produserer tobakksvarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

 

En godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter trådte i kraft 1. juli 2021. Dette betyr at produkter som elektroniske røykeprodukter nå er tillatt i åpent salg i Norge.

Ordningen innebærer at virksomheter som ønsker å importere og/eller selge tobakks- og nikotinprodukter som ikke har vært på det norske markedet tidligere, må søke Helsedirektoratet om godkjenning av disse produktene. Avgift for disse produktene skal rapporteres i særavgiftsmeldingen.

E-sigaretter og vannpipetobakk omfattes ikke av godkjenningsordningen. 

Dere kan lese mer om godkjenningsordningen hos Helsedirektoratet:
Import av tobakksvarer til Norge

E-sigaretter vil omfattes av en egen godkjennings- og registreringsordning som forventes å tre i kraft i løpet av 2024. Avgift for denne type produkter ble likevel innført fra 1. juli 2021. Dette har ingen praktisk betydning inntil godkjenningsordningen er på plass.

Dere kan lese mer om godkjenningsordningen hos Helsedirektoratet:
Import av e-sigaretter til Norge

 

Årsrundskriv og andre rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon:

Se rundskriv, høringer og andre rettskilder