Avgift på tobakksvarer

Det er avgift på alle tobakksvarer som blir innført til Norge eller produsert i Norge.

Sats for 2022

Sigaretter    

2,95 kr per stk

Sigarer og røyketobakk

2,95 kr per gram av pakningens nettovekt

Tobakk til oppvarming

2,95 kr per gram av pakningens nettovekt

Snus

0,90 kr per gram av pakningens nettovekt

Sigarettpapir og sigaretthylser

0,0451 kr per stk

E-væske med nikotin

4,79 kr per milliliter

Andre nikotinvarer

0,4521 kr per gram av pakningens nettovekt

Se satser for tidligere år

Avgiften omfatter:

  • sigarer
  • sigaretter
  • røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning
  • tobakk til oppvarming
  • skråtobakk
  • snus
  • sigarettpapir og sigaretthylser

Det kan også være avgift på varer som er erstatning for avgiftspliktige tobakksvarer, for eksempel urtesigaretter. Det er avgift på tobakksvarer som deles ut gratis til ansatte i tobakkindustrien.

Det er ikke avgift på snus uten innhold av tobakk og nikotin. 

Nye tobakks- og nikotinprodukter

En ny godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter trådte i kraft 1. juli 2021. Dette betyr at produkter slik som elektroniske røykeprodukter nå er tillatt i åpent salg i Norge. Ordningen innebærer at virksomheter som ønsker å importere og/eller selge tobakks- og nikotinprodukter som ikke har vært på det norske markedet tidligere, må søke Helsedirektoratet om godkjenning av disse produktene. Avgift for disse produktene er innført fra 1. juli 2021, og skal rapporteres på særavgiftsmeldingen.

E-sigaretter og vannpipetobakk omfattes ikke av godkjenningsordningen. E-sigaretter vil omfattes av en egen godkjennings- og registreringsordning som forventes å tre i kraft i løpet av 2022. Avgift for denne type produkter ble likevel innført fra 1. juli 2021. Dette har ingen praktisk betydning inntil godkjenningsordningen er på plass.

Dere kan lese mer om ordningene:
Import av tobakksvarer til Norge - Helsedirektoratet

Slik rapporterer du særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Har du en virksomhet som importerer tobakksvarer, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import. Hvis du importerer tobakksvarer som ikke er registrert som avgiftspliktige, må du betale avgiften ved import.

Virksomhet som produserer tobakksvarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.