Registrere virksomhet som særavgiftspliktig

Du skal som hovedregel registrere virksomheten for å kunne rapportere og betale særavgifter.

Her får du svar på om din virksomhet skal registreres som særavgiftspliktig virksomhet eller bruker. Du får også vite hvordan du registrerer virksomheten og hva du må opplyse om eller dokumentere.