Beverage packaging

Two types of tax are payable on beverage packaging: environmental tax and basic tax. The taxes are calculated per packaging unit.

About this excise duty

Sats for 2023

Miljøavgift

Glass og metall 6,46 kroner per enhet
Plast 3,91 kroner per enhet
Kartong og papp 1,59 kroner per enhet

Emballasje som inngår i godkjente retursystemer, får redusert miljøavgiftssats avhengig av returandelen. Hvis returandelen er på 95 prosent eller høyere faller avgiften bort.

Grunnavgift

Grunnavgiften skal betales hvis emballasjen ikke brukes om igjen i sin opprinnelige form. Avgiftssatsen er:

Grunnavgift på engangsemballasje  1,33 kr

 

Se satser for tidligere år

 

Emballasje som inngår i godkjente retursystemer får redusert miljøavgiftssats avhengig av returandelen. Det må oppnås en returandel på minimum 25 prosent for å få redusert sats. Hvis returandelen er på 95 prosent eller høyere faller avgiften bort.

Det er fritak for miljøavgift for emballasje som brukes til:

 • Drikkevarer i pulverform
 • Morsmelkerstatning

Det er ikke grunnavgift på engangsemballasje som inneholder:

 • Melk og melkeprodukter
 • Drikkevarer framstilt av kakao og sjokolade og konsentratet av dette
 • Varer i pulverform
 • Korn- og soyabaserte melkeerstatningsprodukter
 • Morsmelkerstatning

Report and pay

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registration

Alkoholfrie drikkevarer:

 • Virksomheter som importerer alkoholfrie drikkevarer, kan velge å registreres som avgiftspliktig for drikkevareemballasjen. Det er ikke avgift på alkoholfrie drikkevarer.
 • Virksomheter som produserer alkoholfrie drikkevarer, må registrere seg som avgiftspliktig for drikkevareemballasje. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent.

Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Alkoholholdige drikkevarer:

 • Virksomheter som importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet både for drikkevareemballasjen og for drikkevaren

Exemptions from environmental and basic tax

There are certain exemptions from the environmental tax for packaging which is used for:

 • Beverages in powder form
 • Breast milk substitutes

No basic tax is levied on single-use packaging which contains:

 • Milk and milk products
 • Beverages made from cocoa and chocolate and concentrates thereof
 • Products in powder form
 • Cereal- and soya-based milk substitute products
 • Breast milk substitutes

Rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon:

Se også: