Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Avgift på drikkevareemballasje

Det er avgift på drikkevareemballasje som inneholder en drikkevare. Det er to typer avgifter på drikkevareemballasje: miljøavgift og grunnavgift. Avgiften blir beregnet per emballasjeenhet.

Sats for 2021

Miljøavgift

Glass og metall  6,20 kroner per enhet
Plast  3,75 kroner per enhet
Kartong og papp 1,53 kroner per enhet

Emballasje som inngår i godkjente retursystemer får redusert miljøavgiftssats avhengig av returandelen. Hvis returandelen er på 95 prosent eller høyere faller avgiften bort.

Grunnavgift

Grunnavgiften skal betales hvis emballasjen ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form. Avgiftssatsen er:

Grunnavgift på engangsemballasje  1,27 kr

Se satser for tidligere år

Emballasje som inngår i godkjente retursystemer får redusert miljøavgiftssats avhengig av returandelen. Det må oppnås en returandel på minimum 25 prosent  for å få redusert sats. Hvis returandelen er på 95 prosent eller høyere faller avgiften bort.

Fritak fra miljø- og grunnavgift

Det er fritak for miljøavgift for emballasje som brukes til:

  • Drikkevarer i pulverform
  • Morsmelkerstatning

Det er ikke grunnavgift på engangsemballasje som innholder:

  • Melk og melkeprodukter
  • Drikkevarer framstilt av kakao og sjokolade og konsentratet av dette
  • Varer i pulverform
  • Korn- og soyabaserte melkeerstatningsprodukter
  • Morsmelkerstatning

Gi bort til veldedighet

Fra og med 1. desember 2019 kan produsenter og importører gi bort varer til en mottaker (for eksempel en matsentral) for utdeling på veldedig grunnlag. Det er noen forutsetninger for at dette kan gjøres, blant annet at produsent/importør er registrert særavgiftspliktig virksomhet og at mottaker er registrert i Enhetsregisteret.

Du kan lese mer om dette i kunngjøringen Særavgiftsfritak for varer utdelt på veldedig grunnlag.

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrere virksomheten som avgiftspliktig

Har du en virksomhet som importerer alkoholfrie drikkevarer, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent.

Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Virksomhet som importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Rettskilder

Se avgiftsrundskriv og andre rettskilder om: