Avgift på drikkevareemballasje

Det er avgift på drikkevareemballasje som inneholder en drikkevare. Det er to typer avgifter på drikkevareemballasje: miljøavgift og grunnavgift. Avgiften blir beregnet per emballasjeenhet.

Om avgiften

Sats for 2024

Miljøavgift

Glass og metall 6,71 kroner per enhet
Plast 4,06 kroner per enhet
Kartong og papp 1,65 kroner per enhet

Emballasje som inngår i godkjente retursystemer, får redusert miljøavgiftssats avhengig av returandelen. Hvis returandelen er på 95 prosent eller høyere faller avgiften bort.

Grunnavgift

Grunnavgiften skal betales hvis emballasjen ikke brukes om igjen i sin opprinnelige form. Avgiftssatsen er:

Grunnavgift på engangsemballasje  1,38 kr

 

Se satser for tidligere år

 

Emballasje som inngår i godkjente retursystemer får redusert miljøavgiftssats avhengig av returandelen. Det må oppnås en returandel på minimum 25 prosent for å få redusert sats. Hvis returandelen er på 95 prosent eller høyere faller avgiften bort.

Det er fritak for miljøavgift for emballasje som brukes til:

  • Drikkevarer i pulverform
  • Morsmelkerstatning

Det er ikke grunnavgift på engangsemballasje som inneholder:

  • Melk og melkeprodukter
  • Drikkevarer framstilt av kakao og sjokolade og konsentratet av dette
  • Varer i pulverform
  • Korn- og soyabaserte melkeerstatningsprodukter
  • Morsmelkerstatning

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering

Alkoholfrie drikkevarer:

  • Virksomheter som importerer alkoholfrie drikkevarer, kan velge å registreres som avgiftspliktig for drikkevareemballasjen. Det er ikke avgift på alkoholfrie drikkevarer.
  • Virksomheter som produserer alkoholfrie drikkevarer, må registrere seg som avgiftspliktig for drikkevareemballasje. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent.

Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Alkoholholdige drikkevarer:

  • Virksomheter som importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet både for drikkevareemballasjen og for drikkevaren

Rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon:

Se også: