Rettskilder om alkoholholdige drikkevarer

Her finner du rettskilder om alkoholholdige drikkevarer. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Siste publiserte rettskilder om Rettskilder om alkoholholdige drikkevarer

 1. Alkohol 2024

 2. Vilkåret økonomisk og juridisk uavhengig i definisjonen av små bryggerier i særavgiftsforskriften § 3-2-3 (alkoholavgift)

 3. Alkohol 2023

 4. Alkohol 2022

 5. Alkohol 2021

 6. Alkohol 2020

 7. Presisering knyttet til definisjonen av små bryggerier (småskalabryggerier)

 8. Avgift på alkohol – utvidelse av avgiftsreduksjon for små bryggerier

 9. Alkohol 2019 II

 10. Alkohol 2019

 11. Avgift på alkohol – reduserte satser for øl produsert av småskalabryggerier

 12. Alkohol 2018 II

 13. Alkohol 2018

 14. Alkohol 2017 II

 15. Alkohol 2017

 16. Alkohol 2016 II

 17. Alkohol 2016

 18. Alkohol 2006-2015